ความงามของการสร้างสรรค์และพระเจ้าผู้สร้างที่รักของเรา

ความงามของการสร้างสรรค์และพระเจ้าผู้สร้างที่รักของเรา

“โมฆะ”—พื้นที่ว่างเปล่า ความว่างเปล่า ช่างเหลือเชื่อ พระเจ้าทรงสร้างโลก ท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และสิ่งมีชีวิต โดยไม่สร้างอะไรเลย ช่างเป็นพระเจ้าผู้สร้างที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยความรัก! ถึงกระนั้น ความจริงที่เหลือเชื่อนี้แทบจะไม่ได้รับการยอมรับในโลกทุกวันนี้ มารทำงานอย่างหนักเพื่อลบล้างความจริงที่เราพบในพระวจนะของพระเจ้า ในยอห์น 1:1-4 เราอ่านว่า

“ในปฐมกาลเป็นพระวาทะ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า 

และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงอยู่ในปฐมกาลกับพระเจ้า ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ และหากไม่มีพระองค์ก็ไม่มีสิ่งใดถูกสร้างขึ้นมา ในพระองค์คือชีวิต และชีวิตคือแสงสว่างของมนุษย์ และความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่”

อย่างไรก็ตาม พระผู้เป็นเจ้าทรงเชื้อเชิญให้เราเป็นแสงสว่างในโลกปัจจุบันผ่านอำนาจของพระองค์ เพื่อให้โลกรู้ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเขา ผู้ทรงรักพวกเขา ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขา และผู้ที่จะกลับมาในเร็ววันนี้เพื่อไถ่บาปของพระองค์เอง

เพื่อให้เข้าใจถึงพระผู้สร้างอย่างถ่องแท้ สิ่งสำคัญคือต้องออกไปอยู่ในธรรมชาติที่ซึ่งเราสามารถสังเกตและชื่นชมการสร้างของพระองค์ได้ ในหนังสือยอดเยี่ยมอย่าง Christ’s Object Lessons เราอ่านว่า

 “. . . เราจะต้องคุ้นเคยกับพระผู้สร้างผ่านการทรงสร้าง หนังสือแห่งธรรมชาติเป็นหนังสือบทเรียนที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ที่เราจะใช้ในการสอนผู้อื่นเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระองค์ และนำทางแกะหลงกลับสู่คอกของพระเจ้า ขณะที่ศึกษาพระราชกิจของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงแสดงความเชื่อมั่นในจิตใจ . . ในบทเรียนเหล่านี้ส่งตรงจากธรรมชาติ มีความเรียบง่ายและความบริสุทธิ์ที่ทำให้พวกเขามีค่าสูงสุด ทุกคนต้องการคำสอนที่ได้มาจากแหล่งนี้ ในตัวเองแล้ว ความงามของธรรมชาติจะนำจิตวิญญาณออกห่างจากบาปและสิ่งดึงดูดทางโลก และไปสู่ความบริสุทธิ์ สันติสุข และพระเจ้า . . ดังนั้นพลังจิตจะแข็งแกร่งขึ้น อุปนิสัยพัฒนาขึ้น ชีวิตทั้งชีวิตจะดีขึ้น (น.24).

เพื่อน ๆ วันสะบาโตที่จะมาถึงนี้ คือวันที่ 25 ตุลาคม ถูกกำหนดให้เป็น

 “วันสะบาโตแห่งการทรงสร้าง” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สวยงามในการใคร่ครวญถึงความงดงามของการทรงสร้างและพระผู้สร้างของเรา การเฉลิมฉลองการสร้างโลกทั่วโลกนี้จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยธรณีศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยต้นฉบับและการศึกษาวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์และพระคัมภีร์ไบเบิล

บนเว็บไซต์Creationsabbath.netคุณจะพบแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมมากมายที่จะช่วยคุณเฉลิมฉลองกิจกรรมนี้ และเมื่อเราปิดวันนี้ ฉันอยากจะแบ่งปันวิดีโอสั้น ๆ แต่สวยงามจากเว็บไซต์นั้น ชื่อว่า “บทเพลงแห่งความรักที่ยั่งยืนของพระเจ้า” เพื่อฉลองวันพิเศษนี้—วันสะบาโตแห่งการทรงสร้าง ขอพระเจ้าอวยพรคุณในวันนี้และวันต่อๆ ไป ขณะที่คุณระลึกว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง พระผู้ไถ่ และพระสหายของเรา!

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในอเมริกาเฉลิมฉลองการสิ้นสุดโครงการฝึกอบรมการรับรองประจำปีสำหรับศิษยาภิบาลท้องถิ่นทั่วทั้งเขตในวันที่ 21 ต.ค. 2020 งานประจำปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรับรองที่ครอบคลุมเพื่อจัดเตรียมศิษยาภิบาลให้ดียิ่งขึ้นขณะปฏิบัติศาสนกิจ ในคริสตจักรและประชาคมมากกว่า 23,000 แห่งทั่วดินแดนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

“ปีนี้เป็นอีกครั้ง ศิษยาภิบาลเขตมากกว่า 3,100 คนทั่วอเมริกาได้ผ่านหลักสูตรการรับรอง 20 ชั่วโมงที่กำหนดโดยสมาคมรัฐมนตรีของคริสตจักรมิชชั่นโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพวกเขา” บาทหลวง Josney Rodríguez เลขาธิการสมาคมรัฐมนตรีของคริสตจักรกล่าว ในอินเตอร์อเมริกา “นั่นเทียบเท่ากับ 2.5 ชั่วโมงเครดิตมืออาชีพ”

งานออนไลน์ 2 ชั่วโมงนี้จะเน้นย้ำถึงความสำเร็จของโปรแกรมการรับรองที่จัดขึ้นทั่วประเทศและเกาะต่างๆ ในอเมริกา งานและพันธกิจที่ทุ่มเทของครอบครัวอภิบาล และจะมีวิทยากรรับเชิญจากคริสตจักรมิชชั่นโลกและผู้นำแผนกต่างๆ เขากล่าว

“โปรแกรมนี้มีความพิเศษในปีนี้เพราะการรับรองนี้ใช้กับภรรยาของศิษยาภิบาลด้วย เนื่องจากพวกเขาร่วมกันทำหน้าที่เป็นผู้นำในคริสตจักรด้วยกันผ่านทาง Shepherdess International” Rodríguez กล่าว

โปรแกรมนี้ตรงกับเดือนที่คริสตจักรทั่วดินแดนสละเวลาเพื่อยกย่องและชื่นชมการปฏิบัติศาสนกิจของศิษยาภิบาลและครอบครัวของเขา “ศิษยาภิบาลของเราส่วนใหญ่มีสอง ห้า 12 หรือแม้แต่ 20 คริสตจักรที่พวกเขาเป็นผู้นำ และมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะแสดงความขอบคุณสำหรับความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นต่อพันธกิจของคริสตจักร” Rodríguez กล่าว

credit: WebMeGoldAsok.com for1sell.com twistedregion.com hangauthcenter.com kayseriveterinerklinigi.com qualitywebcode.com makikidsshop.com jeannettecezanne.com brosbeforeblogs.com sellyourartkeepyoursoul.com